ÁSZF

1. Az Általános Szerződési Feltételek megalkotásának célja:

A mindenkori Általános Szerződési Feltételek megalkotásának célja, hogy korlátozásokat, szabályokat és rendelkezéseket határozzon meg a megfelelő értékesítési és marketing tevékenységre vonatkozóan és a helytelen, sértő, illetve jogellenes cselekményeket megelőzze. Az Általános Szerződési Feltételeket a BiorganoLifeShop rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén egyoldalúan módosíthatja, illetve kiegészítheti.

1.1 Céljaink, küldetésünk:

Cégünk küldetésének tekinti a minőségi, illetve egészséges életre oktatás feladatát és az ehhez kapcsolódó oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezését, a minőségi életet támogató kiegészítő táplálékok és táplálék kiegészítők, valamint kozmetikai és testhigiéniai termékek ismertetését, gyártatását és ezek eljuttatását azokhoz a személyekhez, akiknek erre kifejezett szükségük van.

1.2 Jövőképünk:

Ha a világ lakosságának egészségügyi helyzetét megvizsgáljuk, jól látható, hogy az ún. „nyugati” típusú társadalmakban a kóros elhízástól és a krónikus degeneratív megbetegedésektől szenved a népesség jelentős része, míg más társadalmakban a kóros alultápláltság és szegénység sújtja az embereket. A fejlett társadalmakra jellemző, hogy tagjai az apróbb egészségügyi panaszaikra tüneti kezelést alkalmaznak ahelyett, hogy a panaszok okát jelentő életmódbeli, vagy civilizációs ártalmakat küszöbölnék ki az életükből, ezzel esélyt adva a testnek, hogy regenerálja saját magát és megszabaduljon a tünetektől. A nagyszámú, helytelen életmóddal összefüggő megbetegedés rendkívüli módon megterheli az egészségügyet, az egész társadalmat és az egyéneket egyaránt.

Szemléletünket kívánjuk népszerűsíteni, mely szerint testünk megfelelő táplálékbevitellel, rendszeres testmozgással és a mérgező anyagok bevitelének elkerülése révén képes lehet egészséges maradni, illetve az egészséget helyreállítani.

2. Termékek, vagy szolgáltatások megrendelése
2.1 Megrendelés

Termékeket a Társaságtól közvetlenül rendelhet. A szállítási és kezelési költségek a megrendelt termékek mennyiségétől függően változhatnak.

A rendeléstől számított 7 napon belül, ha az adott rendelés nem lesz kifizetve, abban az esetben automatikusan törlődik a rendszerből.

2.2 A tulajdonjog átruházása

A tulajdonjog és a veszteség kockázata bármilyen megrendelt Termék tekintetében a termék átadásakor átszáll Önre.

2.3 Rendelési módok

A Társaság nem fogad el rendeléseket hitelre. A rendelések nem kerülnek kiszállításra azok maradéktalan kifizetése előtt. A fizetés interneten keresztül online fizetéssel (PayPal), bankkártyával, átutalással, banki pénztári befizetéssel, valamint a kiszállítást végző futárnak utánvéttel, illetve a Társaság által elfogadott más egyéb módon történhet.

2.4. Jóváírás

Társaság részéről jóváírás túlfizetés, termékcsere, vagy egyéb olyan körülmények esetén nyújtható, amikor a rendelés nem teljesíthető maradéktalanul.

2.5 Árváltozások

A Társaság fenntartja a jogok a fogasztói árak mindenkori változtatásához.

2.6 Rendelések leadása más nevében

Más nevében rendeléseket leadni tilos a másik fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Kérésre a Társaságnak át kell adnia az írásos jóváhagyás másolatát.

2.7 Más személy hitelkártyájának, bankkártyájának használata

Nem használhatja más személy bakkártyáját Termékek, vagy a Társaság üzleti segédanyagai és szolgáltatásai megrendelésére az adott személy előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Kérésre a Társaságnak át kell adnia az írásos jóváhagyás másolatát.

2.8 Termékek cseréje

Ha a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek, a Társaság becseréli a Társaságtól közvetlenül vásárolt, nem megfelelően kiküldött, vagy hibás termékeket, amennyiben a vásárlás napjától számított 30 napon belül értesíti erről a Társaságot. Ha a csere nem lehetséges, a Társaság jóváírást nyújthat a becserélt termékek értékében, amely felhasználható más termékek vásárlására, vagy teljes mértékben visszatérítheti a vételárat.

  • Eljárás visszatérítés, vagy csere esetén: A Társaság ismerteti Önnel a pontos eljárást és a helyet a termékek visszaküldését illetően. A Társaság nem fizeti vissza a visszaküldött Termékek eredeti szállítási költségét, kivéve, ha a kiszállítás napjától számított első 14 napon belül kéri a rendelés törlését. A termékek visszaküldésének költsége Önt terheli.
  • A megrendelés törlését követően, Ön köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül visszaküldeni Társaság részére. Amennyiben a törlést követően 14 napon belül sem érkezik vissza a termék a Társasághoz, vagy Ön a visszaküldést hitelt érdemlően nem igazolja, Társaságnak jogában áll a törléstől elállni.
  • A Társaság visszatéríti Önnek az összeget legkésőbb 5 napon belül attól a naptól számítva, hogy visszakapta a Terméket, vagy Ön igazolta a Termék visszaküldését, a korábbi időpontot figyelembe véve.
  • Az eljárás joghatóságonként változhat a jogszabályok eltérő követelményei szerint.

3. A védjegyek és szerzői jogok használata

  • Ön semmilyen módon nem használhatja fel a Társaság védjegyeit, szerzői jogait és egyéb szellemi tulajdonjogait, függetlenül attól, bejegyezték-e, csak akkor, ha ezt kifejezetten engedélyezte ez a Szabályzat, vagy egyéb módon írásban jóváhagyta a Társaság. A Társaság megtilthatja a Társaság védjegyeinek, vagy szerzői jogainak használatát bármilyen Üzleti segédanyagban, vagy egyéb médiumban.
  • Ön felelősséggel tartozik a Társaságnak a Társaság kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szerzői jogainak és egyéb szellemi tulajdonjogainak nem rendeltetésszerű használatából eredő bármilyen kárért, legyen az bármilyen formájú, kivéve, ha ezt kifejezetten engedélyezte ez a Szabályzat, vagy egyébként írásban előzetesen jóváhagyta a Társaság.
4. Termékekre vonatkozó állítások:
4.1 Általános korlátozás

Ön kizárólag a Társaság Üzleti segédanyagaiban és a Társaság Vállalati anyagaiban közzétett, Termékekkel kapcsolatos meghatározott állításokat és nyilatkozatokat tehet, amelyeket a Társaság abban az engedélyezett országban jóváhagyott, ahol Ön ezeket az állításokat teszi.

4.2 Az orvosi állítások kizárása

Ön nem tehet orvosi állításokat, vagy nem állapíthat meg, illetve nem sugallhat semmilyen olyan, a Termék elkészítésével, rendeltetésével, vagy a Társaság által jóváhagyásával, vagy bármilyen szabályozó hatóság általi jóváhagyásával kapcsolatban, hogy az gyógyhatású, orvosi célra használható, vagy megelőzne bármilyen betegséget. Bármilyen ilyen, Ön által tett nyilatkozat, állítás, vagy összehasonlítás az Ön személyes felelőssége.

5. Választottbíróság :
5.1 Mit jelent a kötelező Választottbíróság?

Minden Jogvita mielőbb rendezése céljából a Társaság kötelező Választott Bírósági eljárást vezetett be. A Választott Bíróság azt jelenti, hogy a jogvitát Ön, a Társaság és a jogvitában érintett bármely Üzletépítő által megválasztott pártatlan harmadik fél elé utalják. A Választott Bíró bíróként jár el, meghallgatja a felek bizonyítékait és kötelező határozatot hoz. A Választott Bíró határozata a bíróságon érvényesíthető ítélet. A Választott Bírósági eljárás célja a felek közötti nézetkülönbségek jogerős rendezése gyors, kevésbé költséges és talán kevésbe hivatalos módon a rendes bírósági eljárással szemben.

5.2 A Választottbíróság kötelező és minden Jogvitára alkalmazandó

Ön és a Társaság megállapodnak, hogy a kötelező és jogerős Választott Bíróság az egyetlen eszköz bármely és minden jogvita megoldására. Ön lemond a jogvita rendezésével kapcsolatban Bírósághoz való fordulása, vagy bírósági tárgyalás kérése jogáról. A Választott Bíróság határozata jogerős és a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.